JAARVERSLAG 2020                         

 1. Inhoudsopgave

Onderwerp                                                

          

 1. Inhoudsopgave                        
 2. Inleiding  
 3. Algemeen
 4. Egels
 5. Donateurs
 6. Interne organisatie                
 7. Samenstelling van het bestuur    
 8. Vrijwilligers          
 9. Overige activiteiten         
 10. Beleidsplannen
 11. Public relations         
 12. Financiële verslaggeving

 

 1. Inleiding

 

Omdat wij als stichting zo transparant mogelijk willen werken zullen wij door  middel van dit jaarverslag voldoen we aan de door de ANBI gestelde verplichting.

 

 1. Algemeen

Het aantal egels  die zijn opgevangen, gerevalideerd en weer zijn uitgezet of geëuthanaseerd is: 62. Het aantal stagiaires  zijn nu nog twee.

Door de ernstige ziekte (borstkanker)  van Marleen zijn er minder egels opgevangen als u van ons gewend bent en dat zal wel zo blijven. De hormoontherapie zorgt voor akelige bijverschijnselen.

 

 1. Opgevangen egels

   

Totaal zijn er 62 dieren opgevangen. Daarvan zijn  er 58 uitgezet en 4 geëuthanaseerd of overleden.

 

 

 1. Donateurs

 

Wij zijn zeer tevreden over ons donateurs bestand, door het twee maal per jaar uitgeven van ons  egelmagazine en de rondleidingen groeit deze nog steeds. Door de hoge kosten proberen wij door deelname aan de groene route  meer donateurs te werven. Rondleidingen en markten dragen hier ook aan bij.

 

 

 1. Interne organisatie

 

Onze organisatie bestaat uit:

– bestuur

– beheerder

– dierenverzorgers

– vrijwilligers

                                                                                

 1. Samenstelling van het bestuur

 

De penningmeester is vervangen door Erica Koning

Ashley Kos is afgetreden

Algemeen bestuurslid Klaaske Compas en Jannie Viergever zijn afgetreden

 

Voorzitter/beheerder:    Barend Landman

Secretaris:                    Marleen Landman

Penningmeester:           Erica Koning

 

 1. Vrijwilligers

 

Zonder enthousiaste, hard werkende vrijwilligers kan de stichting niet het werk doen waarvoor ze is opgericht.

Er moeten egels verzorgd worden, de kooien schoongehouden, daar zijn mensen voor nodig die zich voor niets en niemendal uit liefde voor het dier willen inzetten. Als stichtingsbestuur zijn we er gelukkig mee, dat we een groepje mensen hebben die ons steunen. Het voltallige bestuur werkt ook mee met de verzorging en schoonhouden van de egelverblijven. Inmiddels is ons vrijwilligers aantal gedaald tot 3

 

 

 

 

 1. Overige activiteiten

 

 

Elk jaar zijn er diverse markten waar de voorzitter en secretaris zich mee bezig houden.

Deze bestaat uit educatie en verkoop van egelartikelen.

Deze markten zijn niet doorgegaan vanwege Corona.

 

Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan?

 

 

 • 6 x egelcheck gedaan bij de Bonte Piet, dit verdiend enige uitleg.

Wij sturen veel egels door naar de Bonte Piet omdat wij vanwege gezondheidsredenen geen grote aantallen egels meer kunnen opvangen.

In ruil daarvoor maken wij een selectie van ernstig zieke of gewonde egels die veel zorg nodig hebben. Deze gaan naar de Dikke Prik, m.a.w. wij zijn doen de IC gevallen die dag en nacht zorg nodig hebben.

 

 

 

 

 1. Beleidsplannen

 

Een beleidsplan en begroting is opgesteld. De komende jaren zal dit beleidsplan uitgevoerd worden.

 

 • Voorbereidingen maken voor het opheffen/veranderen van de Stichting van actief egels opvangen naar educatie.

 

 

 1. Public Relations

 

In 2020 is het donateursmagazine 2 keer verschenen.

Geen rondleidingen

 

 

Jaaroverzicht 2020 van Stichting Egelopvang Dikke Prik

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Saldo per 31-12-2020           €     11.490,90

 

 

 

 

  

 

 

Uitgaven

 

 

inkomsten

 

 

markbenodigdheden

€ 200,01

 

Donateurs en Sponsors

€ 8.878,61

 

Bankkosten

€ 83,38

 

inkomsten markten

€  475,52

 

Egelbenodigdheden

€ 1375,76

   

 

Medicijnen

€ 1716,57

 

 

 

 

Dierenarts

€ 107,30

 

 

 

 

Voeding

€ 662,84

 

 

 

 

Kantoorartikelen

€ 351,17

 

 

 

 

Educatie

€ 268,55

 

 

 

 

Contributies

€ 109,82

 

 

 

 

verzendkosten

€ 450,46

 

 

 

 

Schoonmaakartikelen

€ 636,00

 

 

 

 

Autokosten

€ 927,08

 

 

 

 

energiekosten

€ 1100,00

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

€7.988,94

 

Totaal

 

€ 9.354,13

€ 0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ondertekening jaarverslag

 

 

Warmenhuizen, ………………………………….

 

 

Bestuur

 

 

Voorzitter                     Penningmeester                                               Secretaris

 

 

 

 

Dhr. B.C. Landman       Mw. E. Koning                                                  Mw. M. Landman