JAARVERSLAG 2016

Stichting egelopvang Dikke Prik

 1. Inhoudsopgave

 

 

Onderwerp

 

 1. Inhoudsopgave
 2. Inleiding  
 3. Algemeen
 4. Egels
 5. Donateurs
 6. Interne organisatie
 7. Samenstelling van het bestuur
 8. Vrijwilligers
 9. Overige activiteiten
 10. Beleidsplannen
 11. Public relations
 12. Financiële verslaggeving
 1. Inleiding

 

Omdat wij als stichting zo transparant mogelijk willen werken zullen wij door middel van dit jaarverslag voldoen we aan de door de ANBI gestelde verplichting.

 1. Algemeen

Het aantal egels  die zijn opgevangen, gerevalideerd en weer zijn uitgezet of geëuthanaseerd is 320.

Het aantal stagiaires is in sterk afgenomen.

 1. Opgevangen egels

Totaal zijn er 320 dieren opgevangen. Daarvan zijn  er 300 uitgezet en 20 geëuthanaseerd of overleden.

 1. Donateurs

Wij zijn zeer tevreden over ons donateurs bestand, door het twee maal per jaar uitgeven van ons  egelmagazine en de rondleidingen groeit deze nog steeds. Door de hoge kosten proberen wij door deelname aan de groene route meer donateurs te werven.

 1. Interne organisatie

 Onze organisatie bestaat uit:

– bestuur

– beheerder

– dierenverzorgers

– vrijwilligers

 1. Samenstelling van het bestuur

 

 

Voorzitter/beheerder:    Barend Landman

Secretaris:                    Marleen Landman

Penningmeester:           Ashley Kos

Algemeen bestuurslid:  Klaaske  Compas

Algemeen bestuurslid:  Jannie Viergever

. Vrijwilligers

 

Zonder enthousiaste, hard werkende vrijwilligers kan de stichting niet het werk doen waarvoor ze is opgericht.

Er moeten egels verzorgd worden, de kooien schoongehouden, daar zijn mensen voor nodig die zich voor niets en niemendal uit liefde voor het dier willen inzetten. Als stichtingsbestuur zijn we er gelukkig mee, dat we een groepje mensen hebben die ons steunen. Het voltallige bestuur werkt ook mee met de verzorging en schoonhouden van de egelverblijven. Helaas zijn wij 4 vrijwilliger verloren door ziekte. Door de steeds toenemende werklast proberen wij meer vrijwilligers te werven.

 1. Overige activiteiten

 

 

Elk jaar zijn er diverse markten waar de voorzitter en secretaris zich mee bezig houden.

Deze bestaat uit educatie en verkoop van egelartikelen.

Zomerfestival Heemskerk PWN,  en 4 weekenden open weekenden in het kader van de Groene Route.

Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan?

 • Nieuwe kooien voor de ziekenboeg zijn geplaatst..
 • Nieuwe vloer voor onze blokhut is gelegd.BeleidsplannenEen beleidsplan en begroting is opgesteld. De komende jaren zal dit beleidsplan uitgevoerd worden.
  • Een educatie plan is gereed
  • Face book gereed is gereed
  • Werving vrijwilligers heeft nog niets opgeleverd.
  • Tuin aanpassen voor meer rondleidingen (Groene route) is gereed

   

  1. Public Relations

  In 2016 is het donateursmagazine 2 keer verschenen.

  45 rondleidingen voor particulieren

   

  Jaaroverzicht 2016 van Stichting Egelopvang Dikke Prik

       
     
   Saldo per 31-12-2016 €  8.886,55
       
  Uitgaven inkomsten
  Webhosting € 401,73 Donateurs en Sponsors € 11,024,12
  Bankkosten € 79,73 inkomsten markten € 421,74
  Egelbenodigdheden € 1892,21
  Medicijnen € 1728,72
  Dierenarts € 204,78
  Voeding € 1959,85
  Kantoorartikelen € 335,75
  Educatie € 78,82
  Contributies € 96,20
  verzendkosten € 786,17
  Schoonmaakartikelen € 636,00
  Autokosten € 451,92
  Totaal € 8651,88 Totaal € 11.,445,86 € 0,00