Stichting egelopvang Dikke Prik

 

 banner-steunons

                             

JAARVERSLAG 2015

 1. Inhoudsopgave

 

Onderwerp

 1. Inhoudsopgave
 2. Inleiding  
 3. Algemeen
 4. Egels
 5. Donateurs
 6. Interne organisatie
 7. Samenstelling van het bestuur
 8. Vrijwilligers
 9. Overige activiteiten
 10. Beleidsplannen
 11. Public relations
 12. Financiële verslaggeving
 13. Ondertekening jaarverslag
 1. Inleiding

Omdat wij als stichting zo transparant mogelijk willen werken zullen wij door  middel van dit jaarverslag voldoen we aan de door de ANBI gestelde verplichting.

 1. Algemeen

Het aantal egels  die zijn opgevangen, gerevalideerd en weer zijn uitgezet of geëuthanaseerd is 490.

Het aantal stagiaires is in sterk afgenomen.

 1. Opgevangen egels

Totaal zijn er 450 dieren opgevangen. Daarvan zijn  er 343 uitgezet en 107 geëuthanaseerd of overleden.

 1. Donateurs

Wij zijn zeer tevreden over ons donateurs bestand, door het twee maal per jaar uitgeven van ons  egelmagazine en de rondleidingen groeit deze nog steeds. Door de hoge kosten proberen wij door deelname aan de groene route meer donateurs te werven.

 1. Interne organisatie

Onze organisatie bestaat uit:

– bestuur

– beheerder

– dierenverzorgers

– vrijwilligers

 1. Samenstelling van het bestuur

Voorzitter/beheerder:    Barend Landman

Secretaris:                   Marleen Landman

Penningmeester:          Ashley Kos

Algemeen bestuurslid:  Klaaske  Compas

Algemeen bestuurslid:  Jannie Viergever

 1. Vrijwilligers

Zonder enthousiaste, hard werkende vrijwilligers kan de stichting niet het werk doen waarvoor ze is opgericht.

Er moeten egels verzorgd worden, de kooien schoongehouden, daar zijn mensen voor nodig die zich voor niets en niemendal uit liefde voor het dier willen inzetten. Als stichtingsbestuur zijn we er gelukkig mee, dat we een groepje mensen hebben die ons steunen. Het voltallige bestuur werkt ook mee met de verzorging en schoonhouden van de egelverblijven. Helaas zijn wij 4 vrijwilliger verloren door ziekte. Door de steeds toenemende werklast proberen wij meer vrijwilligers te werven.

 1. Overige activiteiten

Elk jaar zijn er diverse markten waar de voorzitter en secretaris zich mee bezig houden.

Deze bestaat uit educatie en verkoop van egelartikelen.

Zomerfair de Tuinstek, Zomerfestival Heemskerk PWN,  Jaar van de egel weekend bij de Stadsboerderij Alkmaar.

Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan?

 • We hebben ons aangesloten bij het pas opgerichte egelforum, overleg tussen egelopvangen Noord- en Zuid-Holland.
 • Onderzoek gedaan in opdracht van FAT-STEM Laboratories met groeicellen, de rapportage is afgerond met veelbelovende resultaten wat wondverzorging betreft.
 1. Beleidsplannen

Een beleidsplan en begroting is opgesteld. De komende jaren zal dit beleidsplan uitgevoerd worden.

 • Een educatie plan is gereed
 • Face book gereed
 • Werving vrijwilligers
 • Tuin aanpassen voor meer rondleidingen (Groene route)
 1. Public Relations

In 2015 is het donateursmagazine 2 keer verschenen.

20 rondleidingen van particulier

 

 

 Jaaroverzicht 2015 van Stichting Egelopvang Dikke Prik
Onkosten   Inkomsten  
   
Saldo per 31-12-2015 €                   7867,05
     
Uitgaven inkomsten
Webhosting € 114,89 Donateurs en Sponsors € 10.295,50
Bankkosten € 153,16 inkomsten markten € 128,87
Egelbenodigdheden € 2373,16
Medicijnen € 1235,29
Dierenarts € 435,34
Voeding € 3167,48
Kantoorartikelen € 661,99
Huisvesting egels € 940,00
Contributies € 69,90
verzendkosten € 881,79
Schoonmaakartikelen € 959,42
Autokosten € 498,86
Totaal € 11.491,28 Totaal € 10.424,37

Stichting egelopvang Dikke Prik

 

 logo-dikkeprik

                           

JAARVERSLAG

 

 

Inhoudsopgave

Onderwerp

 

 1. Inhoudsopgave
 2. Inleiding  
 3. Algemeen
 4. Egels
 5. Donateurs
 6. Interne organisatie
 7. Samenstelling van het bestuur
 8. Vrijwilligers
 9. Overige activiteiten
 10. Beleidsplannen
 11. Public relations
 12. Financiële verslaggeving
 13. Ondertekening jaarversla

 

 

 1. Inleiding

Omdat wij als stichting zo transparant mogelijk willen werken zullen wij door  middel van dit jaarverslag voldoen we aan de door de ANBI gestelde verplichting.

 

 1. Algemeen

Het aantal egels  die zijn opgevangen, gerevalideerd en weer zijn uitgezet of geëuthanaseerd is 490.

Het aantal stagiaires is in sterk afgenomen..

.

 1. Opgevangen egels

Totaal zijn er 450 dieren opgevangen. Daarvan zijn  er 343 uitgezet en 107 geëuthanaseerd of overleden

 1. Donateurs

Wij zijn zeer tevreden over ons donateurs bestand, door het twee maal per jaar uitgeven van ons  egelmagazine en de rondleidingen groeit deze nog steeds. Door de hoge kosten proberen wij door deelname aan de groene route meer donateurs te werven

 1. Interne organisatie

Onze organisatie bestaat uit:

– bestuur

– beheerder

– dierenverzorgers

– vrijwilligers

 1. Samenstelling van het bestuur

Voorzitter/beheerder:    Barend Landman

Secretaris:                   Marleen Landman

Penningmeester:          Ashley Kos

Algemeen bestuurslid:  Klaaske  Compas

Algemeen bestuurslid:  Jannie Viergever

 1. Vrijwilligers

Zonder enthousiaste, hard werkende vrijwilligers kan de stichting niet het werk doen waarvoor ze is opgericht.

Er moeten egels verzorgd worden, de kooien schoongehouden, daar zijn mensen voor nodig die zich voor niets en niemendal uit liefde voor het dier willen inzetten. Als stichtingsbestuur zijn we er gelukkig mee, dat we een groepje mensen hebben die ons steunen. Het voltallige bestuur werkt ook mee met de verzorging en schoonhouden van de egelverblijven. Helaas zijn wij 4 vrijwilliger verloren door ziekte. Door de steeds toenemende werklast proberen wij meer vrijwilligers te werven.

 1. Overige activiteiten

Elk jaar zijn er diverse markten waar de voorzitter en secretaris zich mee bezig houden.

Deze bestaat uit educatie en verkoop van egelartikelen.

Zomerfair de Tuinstek, Zomerfestival Heemskerk PWN,  Jaar van de egel weekend bij de Stadsboerderij Alkmaar

Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan?

 • We hebben ons aangesloten bij het pas opgerichte egelforum, overleg tussen egelopvangen Noord- en Zuid-Holland.
 • Onderzoek gedaan in opdracht van FAT-STEM Laboratories met groeicellen, de rapportage is afgerond met veelbelovende resultaten wat wondverzorging betreft.
 1. Beleidsplannen

Een beleidsplan en begroting is opgesteld. De komende jaren zal dit beleidsplan uitgevoerd worden.

 • Een educatie plan is gereed
 • Face book gereed
 • Werving vrijwilligers
 • Tuin aanpassen voor meer rondleidingen (Groene route)
 1. Public Relations

In 2015 is het donateursmagazine 2 keer verschenen.

20 rondleidingen van particulieren

 

 Jaaroverzicht 2015 van Stichting Egelopvang Dikke Prik
Onkosten   Inkomsten  
   
Saldo per 31-12-2015 €                   7867,05
     
Uitgaven inkomsten
Webhosting € 114,89 Donateurs en Sponsors € 10.295,50
Bankkosten € 153,16 inkomsten markten € 128,87
Egelbenodigdheden € 2373,16
Medicijnen € 1235,29
Dierenarts € 435,34
Voeding € 3167,48
Kantoorartikelen € 661,99
Huisvesting egels € 940,00
Contributies € 69,90
verzendkosten € 881,79
Schoonmaakartikelen € 959,42
Autokosten € 498,86
Totaal € 11.491,28 Totaal € 10.424,37 € 0,00