JAARVERSLAG 2019

 1. Inhoudsopgave

Onderwerp

 1. Inhoudsopgave
 2. Inleiding  
 3. Algemeen
 4. Egels
 5. Donateurs
 6. Interne organisatie
 7. Samenstelling van het bestuur
 8. Vrijwilligers
 9. Overige activiteiten
 10. Beleidsplannen
 11. Public relations

12. Financiële verslaggeving

 1. Inleiding

 

Omdat wij als stichting zo transparant mogelijk willen werken zullen wij door  middel van dit jaarverslag voldoen we aan de door de ANBI gestelde verplichting.

 

 1. Algemeen

Het aantal egels  die zijn opgevangen, gerevalideerd en weer zijn uitgezet of geëuthanaseerd is: 150

Het aantal stagiaires is in sterk afgenomen..

Door de ernstige ziekte (borstkanker)  van Marleen zijn er minder egels opgevangen als u van ons gewend bent.

 1. Opgevangen egels

Totaal zijn er 150 dieren opgevangen. Daarvan zijn  er 133 uitgezet en 17 geëuthanaseerd of overleden.

 1. Donateurs

Wij zijn zeer tevreden over ons donateurs bestand, door het twee maal per jaar uitgeven van ons  egelmagazine en de rondleidingen groeit deze nog steeds. Door de hoge kosten proberen wij door deelname aan de groene route  meer donateurs te werven. Rondleidingen en markten dragen hier ook aan bij.

 

 

 1. Interne organisatie

 

Onze organisatie bestaat uit:

– bestuur

– beheerder

– dierenverzorgers

– vrijwilligers

 1. Samenstelling van het bestuur

Voorzitter/beheerder:    Barend Landman

Secretaris:                    Marleen Landman

Penningmeester:           Ashley Kos

Algemeen bestuurslid:  Klaaske  Compas

Algemeen bestuurslid:  Jannie Viergever

 

 

 1. Vrijwilligers

Zonder enthousiaste, hard werkende vrijwilligers kan de stichting niet het werk doen waarvoor ze is opgericht.

Er moeten egels verzorgd worden, de kooien schoongehouden, daar zijn mensen voor nodig die zich voor niets en niemendal uit liefde voor het dier willen inzetten. Als stichtingsbestuur zijn we er gelukkig mee, dat we een groepje mensen hebben die ons steunen. Het voltallige bestuur werkt ook mee met de verzorging en schoonhouden van de egelverblijven. Inmiddels is ons vrijwilligers aantal gedaald tot 3

 1. Overige activiteiten

Elk jaar zijn er diverse markten waar de voorzitter en secretaris zich mee bezig houden.

Deze bestaat uit educatie en verkoop van egelartikelen.

3 x weekenden in het kader van de Groene Route.

3 x zondagen bij de Schaapskooi in Bergen

Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan?

 • 8 x egelcheck gedaan bij de Bonte Piet, dit verdiend enige uitleg.

Wij sturen veel egels door naar de Bonte Piet omdat wij vanwege gezondheidsredenen geen grote aantallen egels meer kunnen opvangen.

In ruil daarvoor maken wij een selectie van ernstig zieke of gewonde egels die veel zorg nodig hebben. Deze gaan naar de Dikke Prik, m.a.w. wij zijn doen de IC gevallen die dag en nacht zorg nodig hebben.

 • Begin gemaakt met educatieruimte opruimen.

 

 1. Beleidsplannen

 

Een beleidsplan en begroting is opgesteld. De komende jaren zal dit beleidsplan uitgevoerd worden.

 • Een educatie plan is gereed
 • Gestopt wet werven van vrijwilligers
 • Educatie ruimte realiseren.
 • Tuin geschikt maken voor de rondleidingen
 1. Public Relations

In 2019 is het donateursmagazine 2 keer verschenen.

3 rondleidingen voor particulieren

 

 

Jaaroverzicht 2019 van Stichting Egelopvang Dikke Prik

   

 

 

 

 

       

 

 

     

Saldo per 31-12-2019           €     10.061,58

   
 

 

   

 

 

Uitgaven

   

inkomsten

   

Webhosting

€ 189,03

 

Donateurs en Sponsors

€ 6321,50

 

Bankkosten

€ 83,37

 

inkomsten markten

€  532,91

 

Egelbenodigdheden

€ 1099,31

       

Medicijnen

€ 1096,33

       

Dierenarts

€ 131,15

       

Voeding

€ 1684,58

       

Kantoorartikelen

€ 286,84

       

Educatie

€ 536,27

       

Contributies

€ 119,82

       

verzendkosten

€ 335,34

       

Schoonmaakartikelen

€ 638,94

       

Autokosten

€ 1045,18

       

relatiegeschenken

€ 14,00

       

Onderhoud gebouwen

€ 131,27

       

Totaal

7391,43

 

Totaal

 

€ 7354,41

 

€ 0,00

Ondertekening jaarverslag

Warmenhuizen, ………………………………….

Bestuur

Voorzitter                     Penningmeester                                               Secretaris

Dhr. B.C. Landman       Mw. A. Kos                                                      Mw. M. Landman

Algemeen bestuurslid   Algemeen bestuurslid  

Mw. J. Viergever           Mw. K. Compas           

 

 


 


                               

 

 

 

 

1