JAARVERSLAG 2018

 1. Inhoudsopgave

Onderwerp

 1. Inhoudsopgave
 2. Inleiding  
 3. Algemeen
 4. Egels
 5. Donateurs
 6. Interne organisatie
 7. Samenstelling van het bestuur
 8. Vrijwilligers
 9. Overige activiteiten
 10. Beleidsplannen
 11. Public relations

12. Financiële verslaggeving

02. Inleiding

 

Omdat wij als stichting zo transparant mogelijk willen werken zullen wij door  middel van dit jaarverslag voldoen we aan de door de ANBI gestelde verplichting.

 

03. Algemeen

 

 

Het aantal egels  die zijn opgevangen, gerevalideerd en weer zijn uitgezet of geëuthanaseerd is: 278

Het aantal stagiaires is in sterk afgenomen..

Door de ernstige ziekte (borstkanker)  van Marleen zijn er minder egels opgevangen als u van ons gewend bent.

 

04. Opgevangen egels

   

Totaal zijn er 278 dieren opgevangen. Daarvan zijn  er 251 uitgezet en 27 geëuthanaseerd of overleden.

 

 

05. Donateurs

 

Wij zijn zeer tevreden over ons donateurs bestand, door het twee maal per jaar uitgeven van ons  egelmagazine en de rondleidingen groeit deze nog steeds. Door de hoge kosten proberen wij door deelname aan de groene route  meer donateurs te werven. Rondleidingen en markten dragen hier ook aan bij.

 

 

06. Interne organisatie

 

Onze organisatie bestaat uit:

bestuur

– beheerder

– dierenverzorgers

– vrijwilligers

.                                                                                      

 

 

07. Samenstelling van het bestuur

 

 

Voorzitter/beheerder:    Barend Landman

Secretaris:                    Marleen Landman

Penningmeester:           Ashley Kos

Algemeen bestuurslid:  Klaaske  Compas

Algemeen bestuurslid:  Jannie Viergever

 

 

8. Vrijwilligers

 

Zonder enthousiaste, hard werkende vrijwilligers kan de stichting niet het werk doen waarvoor ze is opgericht.

Er moeten egels verzorgd worden, de kooien schoongehouden, daar zijn mensen voor nodig die zich voor niets en niemendal uit liefde voor het dier willen inzetten. Als stichtingsbestuur zijn we er gelukkig mee, dat we een groepje mensen hebben die ons steunen. Het voltallige bestuur werkt ook mee met de verzorging en schoonhouden van de egelverblijven. Inmiddels is ons vrijwilligers aantal gedaald tot 15.

9. Overige activiteiten

 

 

Elk jaar zijn er diverse markten waar de voorzitter en secretaris zich mee bezig houden.

Deze bestaat uit educatie en verkoop van egelartikelen.

3 x weekenden in het kader van de Groene Route..

 

 

Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan?

 

 

      Unit 1 (blokhut) geverfd en opgeknapt.

      Rattenbestrijding ingezet

 

 

 

 

10. Beleidsplannen

 

Een beleidsplan en begroting is opgesteld. De komende jaren zal dit beleidsplan uitgevoerd worden.

 

      Een educatie plan is gereed

      Werving vrijwilligers heeft nog niets opgeleverd.

      Educatie ruimte realiseren.

      Unit 1 verven en opknappen.

      Tuin geschikt maken voor de rondleidingen

 

 

11. Public Relations

 

In 2018 is het donateursmagazine 2 keer verschenen.

9 rondleidingen voor particulieren

 

Jaaroverzicht 2018 van Stichting Egelopvang Dikke Prik

      
      
   Saldo per 31-12-2018           €   10.827,60  
      
Uitgaven  inkomsten  
Webhosting€ 120,94 Donateurs en Sponsors€ 10.709,57 
Bankkosten€ 83,34 inkomsten markten€  681,72 
Egelbenodigdheden€ 2030,03    
Medicijnen€ 1514,98    
Dierenarts€ 41,35    
Voeding€ 1262,03    
Kantoorartikelen€ 1407,86    
Educatie€ 54,02    
Contributies€ 40,90    
verzendkosten€ 198,62    
Schoonmaakartikelen€ 655,45    
Autokosten€ 856,84    
Ongedierte bestrijding€ 913,55    
Onderhoud gegbouwen€ 901,75    
Totaal€ 10.081,66  Totaal

 

€ 11.391,29

 

€ 0,00